Kaikille asukkaille laaditaan yksiköllinen kuntoutus– ja palvelusuunnitelma. Suunnitelmassa kartoitetaan asukkaan kuntoutuksen ja tuen tarpeet yksilöllisesti voimavarat huomioon ottaen


Yläkerran minikeittiö

Yhteistyötä teemme mielenterveysjärjestöjen, kuntien ja muiden palvelukotien kanssa mm. yhteisten retkien ja viriketoiminnan  puitteissaYläkerran käytävä

Kesän aikana miesten toimintaryhmä askarteli 4m pitkän terassin pöydän, jota ei edes kovakaan tuuli liikuttele.


Kesän aikana tehtiin myös iso kukka-
ruukku betoni-turpeesta valettuna